Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Szkoła dla innowatora - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Szkoła dla innowatora

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju zachęcają szkoły podstawowe do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła dla Innowatora”.

To inicjatywa wspierająca 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych − m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W ramach przedsięwzięcia powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.
 
Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku i będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych. Kluczowym kryterium wyboru będzie motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole. Ważnym kryterium wyboru, będzie również zróżnicowanie szkół, tak by w projekcie mogły wziąć udział zarówno szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły z małych i szkoły z dużych miast.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie: szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów, re-aranżacja przestrzeni szkolnej i doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów połączone ze spotkaniami z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm. Programem będzie objęta jedna VII klasa w każdej szkole, a sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022.

Szkoła dla innowatora realizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 29.11.2019
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry