Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu

25.10.2019

24 października w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu warszawskiego, siedleckiego i radomskiego. 29 października wyróżniono nauczycieli z rejonu płockiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego. Uroczystości odbyły się z udziałem Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Doroty Skrzypek oraz Krzysztofa Wiśniewskiego - Wicekuratorów Oświaty.

Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Łącznie wyróżniono blisko 700 osób.

W uroczystości 24 października uczestniczyli m.in.: Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Marzena Habib – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, insp. Dariusz Krzesicki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Gościli również przedstawiciele: Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,  NSZZ Solidarność – 80 oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu zespołu muzycznego uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

29 października gośćmi uroczystości byli m.in.: Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki. Gościli również przedstawiciele: samorządów terytorialnych, związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu grupy "Art" z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2019
Data modyfikacji 30.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry