Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie do składania projektów w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do składania projektów w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości przyczynia się do rozwoju różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie Unii Europejskiej oraz wspiera działania z tego zakresu na poziomie krajowym i lokalnym. Jednym z jej zadań jest ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości wymiany informacji między podmiotami, a także gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości.

EUCPN rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020. W programie zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019, w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest przekazywanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych w poprzedniej edycji.

Jednocześnie informuję, że ww. projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, należy przesyłać do Departamentu PorządkuPublicznego MSWiA do dnia 18 października 2019 r., na adres poczty elektronicznej: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl

W załączeniu otrzymany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji EUCPN Work Programme 2019 w języku angielskim wraz z formularzem zgłoszeniowym do Work Programme 2020.

Metryczka

Data publikacji 14.10.2019
Data modyfikacji 14.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry