Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt edukacyjny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt edukacyjny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

27.09.2019

Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dorota Skrzypek- Wicekurator Oświaty, uczestniczyły w uroczystości związanej z rocznicą wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej (26 września) w Pułtusku. Na Gali obecny był również Henryk Kowalczyk-Minister Środowiska.

Projekt edukacyjny „Tych dni historia nie zapomni” objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ma na celu upamiętnienie wydarzeń historycznych wybuchu II wojny światowej. Pułtusk i jego okolice poniosły ogromne straty demograficzne i materialne, mniejszość żydowska uległa całkowitej zagładzie. Takie przedsięwzięcie to doskonały sposób na zachęcenie młodzież do odkrywania przeszłości. Poznawania faktów i ludzi związanych z Pułtuskiem oraz wydarzeń, które miały miejsce 80 lat temu.    

Pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych, a także w szkołach- podkreśliła Kurator Aurelia Michałowska.

W ramach projektu odbył się także konkurs filmowy „Mój region w czasie okupacji”- relacje i wspomnienia świadków, skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół średnich na terenie powiatu pułtuskiego. Głównymi założeniami konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy historycznej, krzewienie postaw patriotycznych, inspirowanie młodzieży do działań twórczych. Laureaci konkursu otrzymali wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Odbyła się również sesja popularnonaukowa oraz spektakl literacko-muzyczny pt. „Tych dni historia nie zapomni…”. Uroczystość zakończyło zwiedzanie wystawy  „Rzeczpospolita utracona”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, Instytut Pamięci Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 27.09.2019
Data modyfikacji 23.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry