Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przyznanie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyznanie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Decyzją Kapituły powołanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pięć szkół z województwa mazowieckiego otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Warszawa,  dn. 25 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Dyrektorzy
Szkół, przedszkoli  i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w dniu 19 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły przyznającej Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie oraz Przedszkole Promujące Zdrowie, powołanej zarządzeniem Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2019 r. w sprawie realizacji Programów Szkoła Promująca Zdrowie oraz Przedszkole Promujące Zdrowie.

Otrzymanie Certyfikatu jest wyrazem uznania dla wieloletniej, systemowej i planowej pracy szkoły zgodnie z ideą Szkoły/Przedszkola Promującego Zdrowie. Certyfikat nadawany jest na okres 3 lat. W celu zdobycia Certyfikatu szkoły powinny minimum 2 lata pracować w Mazowieckiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, dokonać autoewaluacji wybranych standardów Programu, w tym klimatu społecznego szkoły oraz samopoczucia społeczności szkolnej oraz przeprowadzić publiczną prezentację wyników z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego.

Decyzją Kapituły pięć szkół z województwa mazowieckiego otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie:

  1. Przedszkole nr 8 w Piasecznie, ul. Ks. Józefa 19;
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie, ul. Szpitalna 12;
  3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, ul. Szkolna 35;
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie, Błędostowo 23, Winnica;
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie, ul. Szkolna 1.

Serdecznie zachęcam do przystąpienia do programu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie. O przystąpienie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie można się ubiegać w dowolnym momencie roku szkolnego. Decyzję o kandydowaniu podejmuje Rada Pedagogiczna, po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Istotą pracy w ramach programu jest autonomiczne wyznaczanie celów i zadań do realizacji w obszarze prozdrowotnym po wstępnym przeprowadzeniu diagnozy potrzeb zdrowotnych i samopoczucia społeczności szkolnej.

Gratuluję tegorocznym laureatom i życzę dalszej kreatywności i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz niegasnącego zapału w promowaniu zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.                                                            

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

Metryczka

Data publikacji 27.09.2019
Data modyfikacji 27.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry