Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Czyste Mazowieckie to nasza wspólna sprawa! - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czyste Mazowieckie to nasza wspólna sprawa!

25.09.2019

Wojewoda Mazowiecki kontynuuje rozpoczętą w 2017 roku kampanię informacyjną „Czyste mazowieckie”, której celem jest edukacja dotycząca dbania o czyste powietrze w województwie mazowieckim. W konferencji inaugurującej akcję oraz w edukacyjnych warsztatach w Raszynie, wzięła udział Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty.

Tegoroczną edycję kampanii informacyjnej „Czyste Mazowieckie” zainaugurowała konferencja prasowa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anny Ewy Król, współorganizatora kampanii oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej, partnera kampanii.

Kampania „Czyste Mazowieckie”, którą dziś inaugurujemy obejmuje przede wszystkim organizację szkoleń w szkołach na terenie województwa mazowieckiego, szkolenia i warsztaty edukacyjne dla rodzin, konkursy z nagrodami, publikację nowych wydawnictw adresowanych głównie do dzieci i młodzieży, ponieważ ta walka o czyste powietrze, świadomość zagrożeń wynikających z generowania zanieczyszczeń, a także krzewienie właściwych postaw zachowania zaczyna się już od najmłodszych lat – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza jest naszą wspólną powinnością. Nasze działania wojewódzkie nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych partnerów, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty – dodał Wicewojewoda.

 „Czyste Mazowieckie” to rozbudowany ekologiczny program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych realizowany na terenie województwa mazowieckiego. Kampania zwraca uwagę na dbałość o czyste powietrze przy jednoczesnym edukowaniu o emisji gazów i pyłów. Kampania Wojewody Mazowieckiego wpisuje się w program Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” i ma na celu nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać mieszkańców województwa mazowieckiego do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

Kampania „Czyste Mazowieckie” obejmuje m.in.: emisję filmowych spotów informacyjnych, produkcję i emisję spotu filmowego, propagującego program Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!”, organizację szkoleń w 50 szkołach z terenu województwa mazowieckiego.

W sumie w akcji edukacyjnej weźmie udział około 2 tys. uczniów z 50 szkół. Są to szkoły zlokalizowane w różnych miejscach na terenie naszego województwa, z uwzględnieniem mniejszych ośrodków. Liczymy na to, że nauczyciele będą mogli wykorzystać akcję edukacyjną „Czyste mazowieckie” w swoich dalszych działaniach, upowszechniając  jej elementy w innych placówkach oświatowych i angażując uczniów w projekty ekologiczne – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska.       

 

W ramach kampanii odbędą się także edukacyjne warsztaty dla rodzin w:

Raszynie – 25.09.2019r.,  godz. 18.00

Otwocku – 3.10.2019r.,  godz. 18.00

Wyszkowie – 6.11.2019r.,  godz. 18.00

Winnicy – 15.11.2019r.,  godz. 18.00

Uczniowie szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w konkursie na makietę nowoczesnego, ekologicznego miasta.

W tym samym dniu w Centrum Kultury w Raszynie odbył się happening przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, były to warsztaty edukacyjne skierowane dla dorosłych. W wydarzeniu wzięli udział: Zdzisław Sipiera- Wojewoda Mazowiecki, Anna Ewa Król- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek- Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Andrzej Zaręba- Wójt gminy Raszyn. Podczas spotkania jury konkursowe wybrało najlepszą pracę plastyczną dotyczącą ekologii i czystego powietrza. Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty przybliżyła program z punktu widzenia prowadzonych dla dzieci i młodzieży warsztatów. Podkreśliła, jak ważne jest nauczanie właściwych zachowań proekologicznych, już od najmłodszych lat. Na zakończenie spotkania uczestnicy posadzili drzewo, które stało się świadectwem rozpoczęcia nowego etapu – podejmowania działań w zakresie ekologii. Drzewo będzie przypominało mieszkańcom, że czyste powietrze jest dobrem wszystkich. Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda Mazowiecki swoją kampanią „Czyste Mazowieckie” wspiera rządowy Program „Czyste Powietrze”, który zachęca mieszkańców do skorzystania z działań, które mają za zadanie wesprzeć walkę o lepsze powietrze. Program ten umożliwia dofinansowanie i korzystne pożyczki dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a dotyczy również osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, a także wspiera nowo powstające obiekty.

Program aktywny w latach 2018-2029 to przede wszystkim wsparcie możliwości wymiany nieefektywnych energetycznie pieców starego typu, w tym pieców i kotłów na paliwa stałe na nisko emisyjny kocioł nowej generacji, piec gazowy, elektryczny lub pompę ciepła – w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym terenie.

Program wspiera również energooszczędności poczynione w obrębie gospodarstwa domowego. Tutaj należy wymienić docieplenie przegród budynku, poprawiające redukcję utraty ciepła, montaż nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym również bram garażowych, a także instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, czyli z systemem kontroli utraty ciepła i jego odzyskiwaniem. Program obejmuje również dofinansowanie montażu lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Również posiadanie paneli fotowoltaicznych, do niedawna kojarzących się ze sporym wydatkiem, który nigdy się nie zrekompensuje, teraz jest w zasięgu wielu gospodarstw domowych, ponieważ Program wspiera także finansowanie instalacji do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Okazuje się zatem, że częste marzenie o niezależności energetycznej poprzez posiadanie własnej wydajnej elektrowni domowej może być całkiem realne.

Kampania Wojewody Mazowieckiego „Czyste Mazowieckie” finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • Zdjęcie z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
    Zdjęcie z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 25.09.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry