Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakończenie rewitalizacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie rewitalizacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

20.09.2019

Dorota Skrzypek-Mazowiecki Wicekurator Oświaty, uczestniczyła (18 września) w uroczystym zakończeniu prac remontowych budynku głównego IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlicach. Wybudowany, według projektu Antonio Corazziego gmach „Żółkiewskiego” zachował się w swoim niezmienionym kształcie przez 175 lat.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika, a następnie uczestnicy przeszli pod budynek na ul. Konarskiego 1. Przed gmachem szkoły odbyło się ślubowanie klas I, przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku, a także złożenie wiązanek i zapalenie znicza pod tablicą pamięci. Podczas uroczystości wręczono statuetki „Hetmanów” i medale pamiątkowe zasłużonym osobom.

Na działania Miasto Siedlce otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 6.607.586,71 zł w tym: z Unii Europejskiej – 4.999.901,38 zł oraz z budżetu państwa – 1.607.685,33 zł. Dodatkowo IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w wys. 900.000 zł na nowe okna i dach w istniejącym budynku.

  • zdjęcie z zasobów IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
    zdjęcie z zasobów IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
  • zdjęcie z zasobów IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
    zdjęcie z zasobów IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach

Metryczka

Data publikacji 20.09.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry