Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych wrzesień-grudzień 2019 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych wrzesień-grudzień 2019 r.

17.09.2019

Warszawa, dn. 17 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.8.2019.GK

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2019 r., w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. zadania.

Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2019 r. do godziny 12.00 do Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Sprawa bardzo pilna. 

Z wyrazami szacunku,

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OSWIATY
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.09.2019
Data modyfikacji 17.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry