Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat w sprawie wydawania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty do zmian w arkuszach organizacji szkół i placówek na rok 2019/2020 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie wydawania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty do zmian w arkuszach organizacji szkół i placówek na rok 2019/2020

26.08.2019

Komunikat w sprawie wydawania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty do zmian w arkuszach organizacji szkół i placówek na rok 2019/2020

W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki do dnia 30 września,  Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie przez organy prowadzące informacji dotyczących zmian do arkuszy organizacji (tzw. aneksów) zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub właściwej miejscowo delegatury wg podanego w tabeli zestawienia:

L.p.

Delegatura

Adres siedziby delegatury

1.

Delegatura w Ciechanowie

ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów tel. (23) 672-44-71

 

2.

Delegatura w Ostrołęce

ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760-42-91

3.

Delegatura w Płocku

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock tel. (24) 262-64-50

4.

Delegatura w Radomiu

ul Żeromskiego 53, 26-600 Radom tel. (48) 362-82-84

5.

Delegatura w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632-61-00

 

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty należy przekazać (preferowany sposób przez Epuap):

  • wniosek o wydanie opinii uwzględniający jednostki organizacyjne, które wprowadziły zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji;
  • zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny podlegające opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje opinię w szczególności w zakresie: planów nauczania dla poszczególnych oddziałów, zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy — zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty stwierdza:

  1. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa z załączonymi uwagami wskazującymi na nieprawidłowości.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest wydawana w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wniosku wraz z ww. dokumentami przedstawiającymi zmiany.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, przedszkola lub placówki po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie nadzorujące szkoły lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

           MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

                     /-/

    Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.08.2019
Data modyfikacji 26.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zgórzak
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry