Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie na spotkanie Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na spotkanie Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

 
Warszawa, dn. 19 sierpnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (MOSE), które odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, sala nr 169).

Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny realizowany jest jako jeden z wniosków zgłaszanych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, poparty przez Premiera Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie odbędzie się z udziałem członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podobnie jak debata ogólnopolska posiedzenie MOSE będzie koncentrować się na tematach związanych z nauczycielami, uczniami, rodzicami w systemie edukacji, jak również na jakości edukacji i nowoczesnej szkole.

Do rozmów na temat edukacji zapraszamy osoby reprezentujące różne środowiska oświatowe z terenu województwa mazowieckiego: uczniów, rodziców, samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych.

Osoby zainteresowane spotkaniem mogą zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 21 sierpnia 2019 r. Osoby wyłonione do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową.

 

                                                       Z wyrazami szacunku

Wojewoda Mazowiecki                                             Mazowiecki Kurator Oświaty 

Zdzisław Sipiera                                                    Aurelia Michałowska

 

Rejestracja na obrady Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zakończona.

Metryczka

Data publikacji 19.08.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry