Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny na Mazowszu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny na Mazowszu

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjnych na Mazowszu był tematem dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza i Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W efekcie poparcia przez Premiera Mateusza Morawieckiego postulatów zgłoszonym podczas obrad Okrągłego Stołu w całym kraju odbędą się Wojewódzkie Obrady Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

Podczas konferencji Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty przedstawili założenia jakie przyświecają organizacji regionalnych spotkań.

Debaty w regionach będą kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu w Warszawie. Celem regionalnych debat jest zapewnienie możliwości wypowiedzenia się na temat przyszłości polskiej szkoły przedstawicielom wszystkich regionów kraju. Obrady koncentrować się będą wokół jakości nauczania, dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz wizji nowoczesnej szkoły. W debacie mogą brać udział min. samorządowcy, nauczyciele, organizacje pozarządowe, instytucje związane z oświatą, rodzice oraz uczniowie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty od poniedziałku 19 sierpnia br. Na Mazowszu obrady zaplanowano na 5 września 2019 r.

Ogólnopolskim Okrągłym Stołem Edukacyjnym określono, zainicjowane 26 kwietnia 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, obrady dotyczące reformy oświaty. Do udziału w cyklu dyskusji zaproszono m.in. nauczycieli, rodziców, związkowców, przedstawicieli samorządów oraz członków organizacji pozarządowych związanych z edukacją

Metryczka

Data publikacji 14.08.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry