Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Warszawa, dn. 01 sierpnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.576.2.2019.AS

Organy prowadzące,
Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

dotyczy konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. Tematem tegorocznego konkursu jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – zarówno mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków, czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi, czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.

Uczestniczące projekty mogą wykorzystywać różne metody zapobiegania przestępczości. Projekty, które koncentrują się wyłącznie na ograniczaniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu oraz szkodom przez alkohol spowodowanym, są wykluczone.

Zgodnie § 3 ust. 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot (wskazany w ust 1 ww. paragrafu), może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019 r., na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl.

W załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje na temat konkursu ECPA wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej MSWiA w zakładce EUCPN.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy European Crime Prevention Award (ECPA) − Annex I.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MSWiA
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry