Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dobry start” - składanie wniosków od 1 lipca - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobry start” - składanie wniosków od 1 lipca

W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ukazała się informacja  na temat aktów prawnych regulujących ww. świadczenie, zgodnie z którą uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym (w szczególności aktualne pozostają informacje, na temat realizacji ww. programu, w tym wzór wniosku, zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2019
Data modyfikacji 24.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry