Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczne wakacje 2019 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje 2019

19 czerwca wypoczynek letni rozpoczyna ponad 670 tysięcy uczniów z terenu województwa mazowieckiego. 18 czerwca odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z kierownictwem służb i inspekcji, poświęcone bezpieczeństwu podczas wypoczynku młodzieży. Udział w spotkaniu wzięła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Warszawie od marca 2019 r. prowadził działania informacyjne związane z bezpieczeństwem podczas wakacji skierowanych m. in. do organizatorów wypoczynku oraz rodziców. W organizowanych cyklicznie spotkaniach wzięło udział ponad 200 organizatorów wypoczynku.

Dodatkowo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie udostępniono wszystkie niezbędne informacje dla organizatorów i rodziców wypoczywających dzieci.

Organizacja obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży podlega zgłoszeniu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Weryfikacji podlegają:

- dane organizatora (dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, forma organizacyjna),

- kwalifikacje i liczebność kadry pedagogicznej wypoczynku oraz pozostałych członków kadry,

- spełnione wymogi przeciwpożarowe, sanitarne, opieki medycznej,

- ubezpieczenia uczestników przy wypoczynku zagranicznym.

Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, na którego terenie odbywa się wypoczynek, straż pożarna, sanepid; na prośbę również Policji i nadzorowi budowlanemu).

W bazie wypoczynku zarejestrowano dotychczas 3 164 zgłoszenia, w tym zatwierdzono 1685, (stan na 17 czerwca br.) Liczba dzieci zgłoszonych do wypoczynku to ponad 163 tys., (stan na 17 czerwca br.). W ubiegłym roku dokonano 5310 zgłoszeń kolonii, w których uczestniczyło ponad 253 tys. dzieci i młodzieży.

Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzi co najmniej 150 kontroli miejsc wypoczynku (kontrole planowe). Szczególnie zostaną skontrolowane wszystkie obozy odbywające się pod namiotami (33 – stan na 17 czerwca br.). Podczas kontroli zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo obozów, korzystających z kąpielisk wodnych. Skontrolowana zostanie również część turnusów, na których wypoczynek dzieci i młodzieży dofinansowano ze środków Wojewody Mazowieckiego. W przypadku zgłoszeń (np. inne służby, kuratorzy, rodzice) będą prowadzone także kontrole doraźne.

Informacje o wypoczynku dla rodziców i organizatorów - w godzinach pracy urzędu informacja pod nr telefonu - 22 551 24 02. Po godzinach pracy telefon interwencyjny - 516 466 547.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metryczka

Data publikacji 19.06.2019
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry