Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Finał XXIV edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał XXIV edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza”

10.06.2019

W sobotę 8 czerwca w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich w Warszawie podsumowano wyniki i wręczono nagrody uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z całej Polski, uczestniczącym w XXIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza”. W uroczystości wzięła udział Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty.

Tematem tegorocznej edycji konkursu były „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę”. Od kilkunastu lat jego ogólnopolskim koordynatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Do udziału w konkursie przystąpiło ponad 14 tys. uczniów, najwięcej z województw: mazowieckiego (ponad 3tys.), pomorskiego (2tys.), małopolskiego (ok.1,8tys.) i zachodniopomorskiego (blisko 1,8 tys.).  Konkurs w tym roku po raz pierwszy został skierowany do uczniów szkół zagranicznych: na Litwie, Białorusi i Ukrainie, uczących się języka polskiego.

W dniach 6-7 czerwca w Warszawie przeprowadzony został etap centralny konkursu, w którym wzięło udział 40 uczniów ze szkół podstawowych i 35 uczniów reprezentujących gimnazja oraz 75 opiekunów. Z województwa mazowieckiego do etapu centralnego przystąpiło 15 uczniów, w tym 8 uczniów gimnazjów oraz 7 uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy rywalizowali w 5 konkurencjach etapu ogólnopolskiego: broń i barwa, eksponat muzealny, geografia militarna, zabytki i obiekty historyczne, historia oręża polskiego w sztuce. Konkurs Historyczny skierowany do uczniów po za granicami kraju rozegrany został w 2 kategoriach: film dokumentalny oraz prezentacja multimedialna. Podczas sobotniej gali finałowej Maciej Kopeć- Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Paweł Hut – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Doradca Marszałka Sejmu wraz z Aurelią Michałowską – Mazowieckim Kuratorem Oświaty wręczyli najlepszym uczniom puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz zestawy książek historycznych. W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli: w kategorii szkół podstawowych - uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Chlewie,województwa łódzkiego, a w kategorii gimnazjalistów-  po raz czwarty uczeń z województwa mazowieckiego. W konkursie dla uczniów polskich szkół zagranicznych zwyciężyli: w kategorii - film dokumentalny: „Zapomniany żołnierz – Jan Minkiewicz” z Liceum Społecznego ZS Polska Macierz Szkolna im. Elizy Orzeszkowej, Grodno, Białoruś, a w kategorii - prezentacja multimedialna: I miejsce – uzyskała praca pt.: „Los żołnierza J. Kaczańczyka w latach 1939-1948” ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej, Łuck, Ukraina.

Uroczystą galę uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Gala finałowa poprzedzona była spotkaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z opiekunami uczestników, na którym wręczono podziękowania oraz zwiedzano Muzeum Wojska Polskiego (6 czerwca). Galę poprzedziła również uroczystość złożenia wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza (7 czerwca).

Metryczka

Data publikacji 10.06.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry