Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku

Warszawa,  dn. 04 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.7.2019.MW.

Organizatorzy wypoczynku letniego
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji pragnę przypomnieć o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej bazie wypoczynkuwww.wypoczynek.men.gov.pl.

Organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Pamiętajmy, że priorytetem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej, odpowiedzialnej kadry, która z pasją i zaangażowaniem będzie sprawować opiekę nad dziećmi.

Uwzględniając zmienną aurę oraz zagrożenia występujące w okresie letnim w danym regionie, proszę o uwrażliwienie swoich podopiecznych na zachowanie szeroko rozumianej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz właściwą reakcję wobec ewentualnego zagrożenia.

Zwracam szczególną uwagę, aby uczestnicy letniego wypoczynku korzystali tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Udając się w góry pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz poruszaniu się po wyznaczonych szlakach.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Ufam, że podejmując się zadania zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego, zagwarantujecie im Państwo przyjemne spędzenie czasu w bezpiecznych warunkach, pod troskliwą opieką profesjonalnej kadry.

Życzę Państwu realizacji ciekawych, innowacyjnych, wakacyjnych projektów oraz satysfakcji z dostarczania uczestnikom organizowanego przez Państwa wypoczynku niezapomnianych wrażeń.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2019
Data modyfikacji 04.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry