Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych w Siedlcach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych w Siedlcach

22.05.2019

Spotkanie z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych odpowiedzialnymi za nauczanie religii w szkołach, odbyło się w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach. W naradzie (21 maja) wzięli udział: Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty oraz ks. dr Kazimierz Gurda- Biskup Siedlecki.

-To kolejne nasze spotkanie podczas którego będziemy wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów i wątpliwości pojawiających się podczas Państwa pracy w szkole, zwłaszcza w sytuacji zmiany przepisów prawa oświatowego- powiedziała Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty

Tego typu narady organizowane są na terenie województwa mazowieckiego od kilku lat. Podczas tegorocznego spotkania omówiono nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii w świetle nowych przepisów prawa, pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli religii. Dyskutowano na temat strategii doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, zdobywania nowych umiejętności. Przedstawiciele Kuratorium omówili ponadto kwestie związane z zadaniami dyrektora szkoły w zakresie wspomagania nauczycieli religii oraz w procesie ustalenia oceny pracy nauczyciela religii. Podczas narady uczestnicy dyskutowali na temat organizacji nauczania religii w szkołach.

Metryczka

Data publikacji 22.05.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry