Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

Warszawa, dn. 21 marca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.2.2019.DS

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe 
na terenie woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, do dnia 30 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania w odniesieniu do każdej wnioskującej szkoły.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla szkoły wynosi 14 000 zł (przy tej kwocie minimalny wkład własny to 3 500 zł, a łączny koszt realizacji zadania 17 500 zł).

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.

Organ prowadzący szkołę składa wniosek (wniosek organu prowadzącego) wraz z wymaganymi załącznikami (oryginały wniosków dyrektorów szkół, zestawienie zbiorcze szkół wnioskujących o wsparcie finansowe oraz oświadczenie organu prowadzącego). Komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy złożyć  do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesłać wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Zachęcam Państwa do udziału w programie. W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Dominiką Stodolak - Wydział Informacji i Programów Rządowych, tel. 22 551 24 00, wew. 1102.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W załączeniu:

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2019
Data modyfikacji 15.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry