Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół

18.03.2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie prowadzi cykl szkoleń dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego organizujących egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty. W spotkaniu zorganizowanym w Delegaturze w Radomiu (14 marca) wzięła udział Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.

Podczas konferencji dyrektorzy zostali poinformowani o procedurze organizacji egzaminów w szkołach oraz ich harmonogramie. Zgodnie z przepisami prawa egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty zostaną przeprowadzone w terminach głównych odpowiednio: 10-12 kwietnia i 15-17 kwietnia. Ogłoszenie wyników i wydanie zaświadczeń zdającym nastąpi odpowiednio w terminach 14 i 21 czerwca.

Termin dodatkowy egzaminów jest zarezerwowany wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Podobne spotkania zostały zorganizowane również w: Delegaturze w Płocku (8 marca), w Warszawie dla powiatów okołowarszawskich (12.03), w Delegaturze w Ciechanowie (11.03.2019) - z udziałem Krzysztofa Wiśniewskiego Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, a także w: Delegaturze w Ostrołęce (13.03.2019) i w Delegaturze w Siedlcach (15.03.2019) – z udziałem Doroty Skrzypek Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

  • Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół
    Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół
  • Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół
    Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty – szkolenia dyrektorów szkół

Metryczka

Data publikacji 18.03.2019
Data modyfikacji 21.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry