Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Warszawa,  6 marca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.5550.3.2019.MA

Przedstawiciele
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2019 r. zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbywać się będą według następującego harmonogramu:

 

11 marca 2019 r. – Radom, godz. 15.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, sala konferencyjna nr 292;

13 marca 2019 r. – Warszawa, godz. 15.00 – siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, sala 159;

14 marca 2019 r. – Siedlce, godz. 15.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, sala konferencyjna (parter, sala nr 3);

15 marca 2019 r. – Ciechanów, godz. 11.00 – siedziba Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9, sala konferencyjna;

15 marca 2019 r. - Ostrołęka, godz. 15.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, sala konferencyjna nr 66C;

18 marca 2019 r. – Płock, godz. 15.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. Kolegialna 15, sala konferencyjna im. Lecha Kaczyńskiego, II piętro (dostępny parking urzędu - wjazd od ul. 1 Maja).

 

Tematyka spotkań:

  1. Omówienie otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2019 r.
  2. Omówienie wzorów druków dotyczących realizacji zadań publicznych.
  3. Zasady rejestracji wypoczynku.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które pozwolą rozwiać ewentualne wątpliwości, uniknąć błędów oraz usystematyzować posiadaną wiedzę.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry