Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”

01.03.2019

Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty wzięła udział (1 marca) w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność Podziemnej Organizacji ZHP „Orlęta” w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

Uroczystość była częścią ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W szkolnym apelu oraz odsłonięciu tablicy wzięli udział: posłanka Anita Czerwińska – reprezentująca Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, dr Jarosław Szarek Prezes IPN, burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Sławomir Antonik, Jerzy Pruszyński Prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956, a także dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

Istniejąca po II wojnie światowej w XIII LO w Warszawie antykomunistyczna organizacja „Orlęta”, była najprężniejszą organizacją młodzieży patriotycznej na terenie stolicy. Grupa ta, przeciwstawiając się totalitarnemu zniewoleniu, przywracała w szkole przedwojenne tradycje harcerskie, kultywowała wartości wolnej Polski i przybliżała jej prawdziwą historię. Członkowie  grupy dokonywali także działań z zakresu małego sabotażu. W latach 1952-1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał młodych patriotów warszawskich za nielegalną działalność niepodległościową na długoletnie kary więzienia. Podczas uroczystości był obecny współzałożyciel i lider Podziemnej Organizacji ZHP „Orlęta” Kazimierz Grabowski ps. „Brzózka”, skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

 

 • W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
  W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
 • W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
  W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
 • W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
  W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
 • W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
  W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
 • W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
  W hołdzie młodzieży antykomunistycznej – Dzień „Żołnierzy Wyklętych”

Metryczka

Data publikacji 01.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry