Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

26.02.2019

Wręczono dyplomy 74 stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z województwa mazowieckiego na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu zorganizowanym 25 lutego w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.

−Wyróżnienie jakim jest stypendium Ministra Edukacji Narodowej, to początek drogi do wielu sukcesów. Ciężka praca oraz talent, stanowią klucz do waszej przyszłości – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska.

Wręczenie stypendiów uświetnił występ zespołu muzycznego uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. 
W uroczystości wzięła udział Jadwiga Mariola Szczypin Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznawane są uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni w toku przewidzianym dla wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 • Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
  Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
 • Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
  Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
 • Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
  Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
 • Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
  Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
 • Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
  Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Metryczka

Data publikacji 26.02.2019
Data modyfikacji 26.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry