Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020

14.02.2019

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 była tematem konferencji z mediami w Ostrołęce (13 lutego) z udziałem Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kuratorium organizuje także bezpośrednie spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 r. o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne do tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Każda szkoła publiczna będzie więc rekrutować zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Prognozowana struktura sieci szkół w roku szkolnym 2019/2020 w województwie mazowieckim, wskazuje na zapewnienie przez organy prowadzące publiczne szkoły  miejsc absolwentom oddziałów gimnazjalnych i oddziałów klas VIII szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Delegaturze w Ostrołęce miejsca zapewnione są dla wszystkich absolwentów oddziałów gimnazjalnych i VIII klas szkół podstawowych – powiedziała Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organy prowadzące na terenie powiatów Delegatury w Ostrołęce zapewniły 8960 miejsc w szkołach na 8069 uczniów. Z kolei m. Ostrołęka zapewnia ponad 3 tys. miejsc w szkołach, przewidując miejsca także dla uczniów z powiatów okołoostrołęckich. Dane pochodzą z informacji przekazanej przez samorządy w styczniu 2019 r.

Warto podkreślić, że od kilku miesięcy Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzą kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców oraz uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. W sierpniu 2018 r. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji. Do uczniów i rodziców trafiły także ulotki MEN dotyczące rekrutacji. Są to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W samej tylko Delegaturze w Ostrołęce pracownicy Kuratorium spotkali się już z ponad 360 rodzicami i ponad 200 dyrektorami szkół i przedstawicielami samorządów. Na 4-8 marca b.r. został zaplanowany kolejny cykl spotkań z dyrektorami, rodzicami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w każdym powiecie Delegatury w Ostrołęce.

W Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w Delegaturach zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium.

W Kuratorium Oświaty w Warszawie w lutym b.r. odbywa się cykl bezpośrednich spotkań z powiatami okołowarszawskimi oraz m.st. Warszawą na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. 13 lutego w Kuratorium odbyło się spotkanie z udziałem Doroty Skrzypek Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty oraz przedstawicielami powiatów: wołomińskiego, mińskiego oraz otwockiego. W kolejnych spotkaniach wezmą udział przedstawiciele powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego – zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego i m.st. Warszawy.

 • W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
  W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
 • W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
  W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
 • W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
  W Ostrołęce o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020
 • O rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 z powiatami okołowarszawskimi
  O rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 z powiatami okołowarszawskimi
 • O rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 z powiatami okołowarszawskimi
  O rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 z powiatami okołowarszawskimi

Metryczka

Data publikacji 14.02.2019
Data modyfikacji 14.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry