Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie nr 10

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej - Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                  -/-

                    Dorota Skrzypek

    Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.01.2019
Data modyfikacji 24.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry