Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendyści MEN z terenu województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendyści MEN z terenu województwa mazowieckiego

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej zatwierdził listę stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Lista szkół z terenu województwa mazowieckiego, których absolwenci i uczniowie zostali stypendystami znajduje się w załączniku.

Metryczka

Data publikacji 20.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry