Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół

05.10.2018

 
Warszawa, 5 października 2018 r.
 
BKO.021.2.2018.AK

Marszałek Województwa,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie  

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. – Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku .


Szkoła ma charakter instytucji politycznie neutralnej co nie wyklucza przekazywania uczniom wiedzy o systemach politycznych i zasadach funkcjonowania życia politycznego. Powinno się to jednak odbywać w formach dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego, w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania politycznego.


Proszę Państwa o dopilnowanie przestrzegania wymogu apolityczności szkoły, w szczególności  w trakcie kampanii związanej z wyborami samorządowymi.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.10.2018
Data modyfikacji 05.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry