Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” - konferencja ORE - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” - konferencja ORE

21.09.2018

20 września w Warszawie odbyła się konferencja na temat prowadzenia procesu kształcenia i wychowania w szkole. W spotkaniu uczestniczyli m.in Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć - Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty. Organizatorem konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania prof. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły, a Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor ORE omówiła temat, w jaki sposób nadać sens zadawania prac domowych uczniom. Iwona Turowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie zaprezentowała dobre praktyki przy układaniu planów lekcji.

Rozmawiano również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania. Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN zwrócił uwagę na to, że łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin – w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej (do klasy VII i VIII).

Dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) został przeniesiony do ogólnego wymiaru godzin 8-letniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) został przeniesiony do wymiaru godzin 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Węcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
 • Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"
  Konferencja "Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?"

Metryczka

Data publikacji 21.09.2018
Data modyfikacji 21.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry