Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018 r.

W związku z realizacją przez Państwa programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku uprzejmie przypominamy o terminach realizacji programu.

Warszawa,  19 września 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.8.2018.MA

Organy prowadzące 
realizujące Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r.

 

dotyczy: realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Państwa programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 2 zawartej umowy, termin realizacji Programu i wykorzystania na ten cel przyznanych środków finansowych z budżetu państwa, ustalony został na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Powyższy termin dotyczy również realizacji działań merytorycznych wynikających z założeń Programu. Zwracam się z prośbą o sukcesywne podejmowanie działań umożliwiających pełną realizację programu w wyznaczonym terminie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 1 zawartej umowy, organ prowadzący jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 stycznia 2019 r. sprawozdanie z realizacji powyższego zadania.
 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.09.2018
Data modyfikacji 25.11.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry