Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Metryczka

Data publikacji 20.07.2018
Data modyfikacji 20.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry