Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

21.06.2018

Około 670 tys. uczniów z terenu województwa mazowieckiego zakończy 22 czerwca zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Podczas briefingu, w którym wzięli udział Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, podsumowano rok szkolny 2017/2018.

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. We wrześniu uczniowie rozpoczęli naukę w przekształconych szkołach.

Należy podkreślić, że samorządy bardzo dobrze wywiązały się ze swoich obowiązków, wynikających z dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Przekazywane do Kuratorium uchwały „sieciowe” w zdecydowanej większości odpowiadały wymogom prawnym i rzeczywistym potrzebom gmin, powiatów - powiedziała podczas spotkania Kurator Aurelia Michałowska.

Działania dyrektorów szkół były wspierane przez pracowników Kuratorium w ramach kilkuset spotkań, konferencji, narad organizowanych na różnym szczeblu. Odbyły się spotkania informacyjne dotyczące wprowadzanych zmian skierowane do rodziców uczniów. Po wakacjach przewidywany jest cykl spotkań dla rodziców dotyczących m.in. egzaminu 8-klasisty.

Uczniom szkół podstawowych klas I-VIII oraz uczniom dotychczasowych gimnazjów zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników. W 2018 r. z budżetu przeznaczono na ten cel 404 mln zł. Jest to ogromne wsparcie dla budżetów rodzin. Dodatkowym wsparciem jest również program Dobry Start – 300 zł na ucznia. 

Kuratorium organizowało w naszym województwie szkolenia nauczycieli  w zakresie nowej podstawy programowej. Szkolenia realizowały wszystkie publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wszystkie akty prawne niezbędne do funkcjonowania szkół w nowym systemie. Ministerstwo zapewniło również adekwatne finansowanie zmian w oświacie, aby wesprzeć samorządy we wdrażaniu reformy. Samorządy otrzymały środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych.

Kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany. Dodatkowe środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju): w 2018 r. – 148 mln zł, w 2019 r. – 243 mln zł, w 2020 r. – 243 mln zł.

Sama subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na 2018 r. jest wyższa o około  2,78 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 43 075 129 000 zł. Uwzględniono w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%.

Warto zauważyć, że w ramach reformy wspierane są małe szkoły. Zwiększono subwencję dla małych szkół od 2018 r. o 11 proc. Łącznie na małe szkoły na 2018 r. naliczono kwotę subwencji w wysokości 214 mln zł, średnio na ucznia takiej szkoły daje to dodatkowe środki w wysokości 1 164 zł. Szkoła, w której na przykład kształci się 84 uczniów (w siedmioklasowej szkole podstawowej) z tego tytułu, że spełnia wymogi definicji małej szkoły otrzymuje dodatkowe środki w wysokość prawie 100 tys. zł.

Wzrosła liczba etatów nauczycieli pomimo niżu demograficznego. Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że największy wzrost etatów o 3,4 proc. odnotowano w województwie mazowieckim (o 2 905,8). Na Mazowszu jest ogółem 88 738,4 etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

W Mazowieckim Banku Ofert Pracy od 1 kwietnia 2017 r. (ustawowy obowiązek) ukazało się ponad 28 tys. ofert pracy dla nauczycieli (ponad 21 tys. w wymiarze większym niż pół etatu). Obecnie mamy aktualnych ponad 2,5 tys. ofert pracy.

Dodatkowe środki szkoły mogą pozyskiwać także  z programów rządowych, m.in.:

 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(2017-2018): 1129 szkół, ponad 8,8mln zł
 • „Aktywna tablica” (2017-2018): 1046 szkół, ponad 14,4 mln zł

Zobacz: informacja o konferencji Minister Edukacji Narodowej

 • Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
  Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
 • Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
  Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
 • Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
  Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
 • Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
  Briefing - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

Metryczka

Data publikacji 21.06.2018
Data modyfikacji 22.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry