Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Współpraca szkół z Muzeum - Dom Rodziny Pileckich - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca szkół z Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

18 czerwca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano memorandum określające zasady współpracy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Ostrowi Mazowieckiej z Muzeum- Dom Rodziny Pileckich. Akcji patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Aurelia Michałowska.

Inicjatorem projektu jest prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Memorandum zakłada m.in. udział uczniów w  zbieraniu relacji rodzinnych, fotografii, artefaktów odnoszących się do życia codziennego oraz istotnych wydarzeń w historii Ostrowi Mazowieckiej  i okolic. W ramach współpracy z Muzeum uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w oznakowaniu obiektów, które wpisały się w ważne wydarzenia i procesy historyczne. Przedsięwzięcie zakłada także zaangażowanie młodzieży w spotkania międzygeneracyjne ze starszymi mieszkańcami regionu, przeprowadzanie lekcji muzealnych oraz wspólną  organizację Dnia Rotmistrza i innych wydarzeń historyczno-społecznych.

Sygnatariuszami Memorandum są: prof. Magdalena Gawin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Aurelia Michałowska–Mazowiecki Kurator Oświaty, Zbigniew Kamiński – Starosta Powiatu Ostrowskiego, Jerzy Bauer – Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej, Dorota Socik – Dyrektor Muzeum - Dom Rodziny Pileckich oraz dyrektorzy szkół w Ostrowi Mazowieckiej (Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół nr 1  i Zespołu Szkół nr 2).

Misją Muzeum - Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  jest upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii oraz ich zasług dla Polski. Ponadto zadaniem Muzeum jest prezentacja historii Ostrowi Mazowieckiej i jej regionu oraz integrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości historycznych. 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2018
Data modyfikacji 19.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry