Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym

24.05.2018

Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty wzięła udział w Warszawie w dwudniowej konferencji poświęconej edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym (23-24 maja).

Adresatami projektu byli:  nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy kuratoriów, organów prowadzących oraz organizacji pozarządowych.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi kształcenia dzieci przybywających z zagranicy. Drugiego dnia odbyły się warsztaty poświęcone: mediacjom w szkole, kształtowaniu wrażliwości społecznej, postraumatycznym zaburzeniom rozwojowym oraz wsparciu dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Centrum Mediacji, Fundacji Kultury Dialogu, Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, Instytutu Spraw Publicznych oraz wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. 

Konferencję zorganizował Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Przedstawicielstwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce.

Podczas spotkania Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek podziękowała za doskonałą współpracę Annie-Carin Öst, która kończy swoją pięcioletnią kadencję na stanowisku Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
 • Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje
  Edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym - konferencje

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 24.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry