Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wychowawcza funkcja szkoły - konferencja w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wychowawcza funkcja szkoły - konferencja w Warszawie

17.04.2018

Konferencja poświęcona roli szkoły w procesie wychowania uczniów odbyła się 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Zaprezentowano dobre praktyki i wzorce wychowania zaczerpnięte z historii i tradycji. Organizatorem przedsięwzięcia był Mazowiecki Kurator Oświaty.

− Konferencja pokazuje jak skutecznie rozmawiać z młodzieżą o wartościach. Dobrze jest, gdy nauczanie zostaje poparte żywym przykładem wartościowych działań, postaw godnych naśladowania, czy dobrych praktyk – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W konferencji „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” wzięło udział około 200 uczestników, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy i bibliotekarze z województwa mazowieckiego.

Prelegentami byli m.in. Łukasz Mikołajczyk – Senator RP, dr Witold Wasilewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Muzeum Wojska Polskiego oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Celem konferencji było zachęcenie do kultywowania w środowisku szkolnym wartości takich jak: wolność, patriotyzm, pamięć i szacunek do historii, zwłaszcza w kontekście Roku dla Niepodległej.

Podczas konferencji przedstawiciele szkół zaprezentowali wybrane projekty historyczne, społeczne i kulturowe, jako metodę przekazywania wartości w procesie nauczania. Została również omówiona m.in. rola patrona szkoły w przekazywaniu wartości w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

W przerwie konferencji z programem artystycznym wystąpiły dziecięce zespoły muzyczne.

Mazowiecki Kurator Oświaty jest organizatorem kilkunastu przedsięwzięć, odbywających się w tym roku, związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Szereg inicjatyw organizują także szkoły i placówki oświatowe województwa mazowieckiego. Wykaz wydarzeń jest dostępny na stronie Kuratorium w serwisie „Rok dla Niepodległej” pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/niepodlegla.

 

 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
 • Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
  Konferencja „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 17.04.2018
Data modyfikacji 26.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry