Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

09.04.2018

Warszawa,  6 kwietnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
KPU.5534.4.6.2018.BF
 

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Celem konferencji jest pokazanie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, roli jaką w tym obszarze może odegrać szkolnictwo zawodowe, jak również zaprezentowanie kierunku zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji priorytetów działań państwa w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego w jego odbudowie i rozwoju.

Zaprezentowane przez przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i pracodawców przykłady „Dobrych Praktyk”, pokażą efekty współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, jej wpływ na integralny rozwój szkolnictwa zawodowego.

Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat zmian i modernizacji kształcenia zawodowego wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Warszawa.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: http://kuratorium.waw.pl/Ogolnopolska-konferencja-19-kwietnia-2018-r

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Bogusławem Fidelusem pod numerem tel. 22 551 24 00 wew. 5041.

 

Z wyrazami szacunku,

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Sosnowski
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.04.2018
Data modyfikacji 26.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry