Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Programu rządowego „Aktywna tablica" - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Programu rządowego „Aktywna tablica"

06.04.2018

5 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się spotkania informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”. Wydarzenie przeznaczone było dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie, wyznaczono dwie tury spotkań. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.  

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jan Myszak - Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Piotr Kowalski - Doradca Wojewody Mazowieckiego oraz Dominika Stodolak, Monika Adamiak, Patrycja Kupis - przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

„Aktywna tablica” to nazwa rządowego programu na lata 2017-2019, skupiającego się na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie nauczania, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zadaniem, które dzięki programowi będzie realizowane jest również podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz poznanie możliwości nowych technologii.

Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Warunkiem udzielenia dofinansowania ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 • fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Metryczka

Data publikacji 06.04.2018
Data modyfikacji 06.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MUW
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry