Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Współpraca pracodawców ze szkołami - spotkanie w Kuratorium - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca pracodawców ze szkołami - spotkanie w Kuratorium

21.02.2018

20 lutego w Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w którym uczestniczyła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Omawiano formy współpracy przedsiębiorców ze szkołami przygotowującymi do pracy w konkretnych zawodach, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

W styczniu tego roku Mateusz Morawiecki, Premier RP, i Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, skierowali do pracodawców wspólny list zachęcający do współpracy w kształtowaniu, wspieraniu i promocji szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty do współpracy zaproszono kilkanaście największych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na Mazowszu. Spotkanie robocze z Bożeną Gargas, prezesem Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, oraz Agnieszką Czarnecką, wicedyrektorem Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim PGE Polskiej Grupy Energetycznej, było jednym z elementów działań Kuratorium, realizowanych w ramach inicjowania współpracy z biznesem.

Wybór formy partnerstwa ze szkołą zależy od aktualnych preferencji i możliwości przedsiębiorstwa. Taka współpraca może być realizowana m.in. poprzez tworzenie klastrów branżowych, których celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego wychodzącego naprzeciw potrzebom gospodarki krajowej i lokalnych rynków pracy.

W ramach współpracy pracodawcy mogą również doposażyć specjalistyczne pracownie w szkołach. Tego typu projekt zrealizowany został m.in. w Siedlcach, gdzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica powstała ufundowana przez spółkę PGE Energia Odnawialna nowoczesna pracownia wyposażona w urządzenia z dziedziny z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zakupiony został m.in.: kolektor słoneczny i panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, pompa ciepła oraz kocioł na biomasę.

Inną formą współpracy przynoszącą wymierne efekty jest tworzenie klas patronackich, obejmujących kształceniem zawodowym uczniów, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorcy. Taka forma umożliwia uczniom zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami i tym samym zwiększenie szansy na zatrudnienie.

W ramach wielowymiarowej współpracy organizowane są również wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, których działalność biznesowa zbieżna jest z profilem szkoły przygotowującej do pracy w określonym zawodzie.

Niewątpliwą korzyścią dla firm współpracujących ze szkołami jest pozyskiwanie w ten sposób wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry oraz  promowanie marki przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym.

 • Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
  Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
 • Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
  Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
 • Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
  Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
 • Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
  Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
 • Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami
  Spotkanie poświęcone współpracy pracodawców ze szkołami

Metryczka

Data publikacji 21.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry