Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej"

Warszawa, dnia 14  lutego 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.557.3.2018.AL
 

 

Specjaliści publicznych i niepublicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie ma na celu przedstawienie:

  • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności
    i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;

  • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

    Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1, w godzinach 10.30-16.00.

    Rejestracja możliwa wyłącznie za pomocą poniższego linku do systemu rejestracyjnego ORE:

              https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/74498bb8-d3e4-434b-b15d-c55f7a4878c5

 

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.02.2018
Data modyfikacji 14.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Laskowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry