Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Do 18 lutego zagłosuj na projekt OSE w konkursie WSIS Prizes 2018 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 18 lutego zagłosuj na projekt OSE w konkursie WSIS Prizes 2018

Zachęcamy do wsparcia Projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod nazwą ,,OSE – fast Internet for all schools” zgłoszonego do udziału w ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Głosowanie potrwa do 18 lutego br. (do godz. 23.00 czasu polskiego).

Aby głos na OSE był ważny, należy oddać jeden głos na jeden projekt z każdej z 18 kategorii. Szczegóły odnośnie zasad oddawania głosów są dostępne w instrukcji głosowania.

Wdrożenie OSE – czyli bezpiecznej telekomunikacyjnej sieci dostępu, łączącej szkoły na terytorium RP i zapewniającej dostęp do usług i zasobów cyfrowych – pozwoli na:

  1. Cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez rozszerzenie go o edukację cyfrową rozumianą jako włączenie i wykorzystanie dostępnych zasobów edukacyjnych z użyciem sieci Internet.
  2. Wprowadzenie lub wsparcie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (m.in. powszechnej nauki programowania).
  3. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych technologii i strumieni wiedzy jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.
  4. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  5. Zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami występującymi w sieci w możliwie największym zakresie.

World Information Summit on the Information Society (WSIS) jest największym na świecie, dorocznym szczytem w sprawie społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze zgłoszone projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata. Konkurs dzieli się na 18 kategorii (OSE zostało zgłoszone do Action Line C1 – The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development), z czego 5 projektów z największą liczbą głosów w danej kategorii przejdzie do następnego etapu konkursu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 09.02.2018
Data modyfikacji 26.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry