Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - Aktualności -

Nawigacja

Rządowy program „Aktywna tablica”

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły, m. in.:

  1. jednostkom samorządu terytorialnego,
  2. osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osobom fizycznym, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 r.

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2018
Data modyfikacji 10.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry