Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020 - Aktualności -

Nawigacja

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Beneficjenci bezpośredni:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osoby fizyczne – będące organami prowadzącymi szkoły, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych
  4. organy prowadzące biblioteki pedagogiczne (publiczne i niepubliczne).

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wysokość wsparcia finansowego:

  • szkoły, w których liczba uczniów wynosi do 70 uczniów: 2 480 zł,
  • szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów: 4 000 zł,
  • szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 uczniów: 12 000 zł,
  • biblioteki pedagogiczne: 4 600 zł.

Terminy składania wniosków:

  • do 6 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa wniosek do organu prowadzącego,
  • do 12 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, wnioskuje do wojewody.

Nabór wniosków na 2020

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 r.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.02.2018
Data modyfikacji 02.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry