Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Elektroniczne legitymacje szkolne – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektroniczne legitymacje szkolne – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenie w tej sprawie. Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej.

Elektroniczne legitymacje będą mogły być używane przez uczniów już od 1 września 2018 roku.

Projektowane rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego, a także dotychczasowego ustroju szkolnego, tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 26.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry