Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym

20.10.2017

W Warszawie odbyła się (18-19 października) konferencja z udziałem Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, poświęcona edukacji dziecka z doświadczeniem migracyjnym.

Głównym celem spotkania było przedstawienie kwestii związanych z edukacją dzieci migrujących tzn. dzieci cudzoziemców (uchodźców), obywateli polskich wyjeżdżających i powracających do kraju oraz dzieci repatriantów.

Konferencja była skierowana była przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli.

Podczas spotkania m.in. pokazano współpracę organu prowadzącego ze szkołą w zakresie tworzenia oddziału przygotowawczego dla dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy, na przykładzie szkoły Podstawowej w Mrokowie i Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Podjęto także tematykę edukacji dzieci repatriantów.

W drugim dniu konferencji odbyła się część warsztatowa poświęcona mediacjom w szkole, metodyce nauczania języka polskiego, jako języka edukacji szkolnej, a także kwestiom związanym z adaptacją dzieci cudzoziemskich w szkole.

Przy okazji spotkania zaprezentowano również wystawę prac plastycznych przygotowanych przez dzieci, młodzież i dorosłych uczęszczających do szkółki parafialnej działającej przy parafii p.w. Najświetniejszego Odkupiciela w Grodnie. W szkółce będącej lokalnym centrum kultywowania polskości, wychowankowie pod okiem Pani Wioletty Kowalczuk uczą się polskiej historii, tradycji i kultury.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR).

 

 • Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
  Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
 • Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
  Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
 • Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
  Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
 • Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
  Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
 • Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"
  Konferencja „Edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym"

Metryczka

Data publikacji 20.10.2017
Data modyfikacji 23.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry