Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

17.10.2017

17 października wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom oświaty z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Uroczystość odbyła się w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nauczyciel stanowi autorytet i wzór dla ucznia. Dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem zawodowym, ale również mądrością życiową – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska, dziękując wszystkim wyróżnionym.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Jarosław Krajewski − Poseł na Sejm RP, Zdzisław Sipiera − Wojewoda Mazowiecki, Barbara Rudzińska-Mękal − Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego i związków zawodowych.

Podczas spotkania odczytano okolicznościowe listy przesłane przez Annę Zalewską - Ministra Edukacji Narodowej i Konstantego Radziwiłła - Ministra Zdrowia.

Wyróżniono ponad 220 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Wręczono jeden Srebrny Krzyż Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 25 osób, Srebrny Medal wręczono 7 osobom, a Brązowy Medal otrzymało 10 osób. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 109 osób. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 13 osobom, a nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymało 61 osób.

Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka” złożonego z uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim.

W ramach wojewódzkich obchodów uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z terenu delegatur Kuratorium w Ciechanowie i Radomiu.

Kurator Aurelia Michałowska uczestniczyła  w uroczystości w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu (16 października). Podczas spotkania Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę zaś Kurator nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

13 października podczas obchodów Dnia Komisji Narodowej w Opinogórze Górnej (region ciechanowski) Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Łącznie odznaczenia państwowe i wyróżnienia otrzymało 145 osób, w tym 35 osób − Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego. W uroczystości wzięli również m.in. udział Jan Maria Jackowski − Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Cicholska − Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ks. Infułat Ludomir Kokosiński, przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentanci nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek. W części artystycznej chór ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej zaprezentował krótki koncert piosenek ludowych, żołnierskich i pieśni patriotycznych.

144 pracowników oświaty z terenu Delegatury w Ostrołęce uhonorowano odznaczeniami oraz nagrodami podczas uroczystość w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu (19 października). W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Anna Ewa Cicholska - Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki oraz Andrzej Sosnowski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Podczas uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu zaprezentowali  program artystyczny pt. „Taki deszcz kocham”. 

Płockie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Kurator Aurelii Michałowskiej odbyły się (23 października) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Kurator uczestniczyła we wręczeniu odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty pracownikom oświaty za ich wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. W uroczystości udział wzięli również m.in. Pani Anna Cicholska − Posłanka na Sejm RP, Artur Standowicz  − Wicewojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych i nauczycielskich związków zawodowych. Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku oraz uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku. 

Dzień Edukacji Narodowej w Siedlcach świętowano 26 października w sali widowiskowej "Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem uroczystości był Mazowiecki Kurator Oświaty. W spotkaniu wzięli udział: Waldemar Kraska − Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sylwester Dąbrowski − Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska − Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek − Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Wojciech Kudelski − Prezydent Miasta Siedlce. List z gratulacjami i życzeniami przesłał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski a także Wicemarszałek Senatu Maria Koc. Podczas uroczystości wręczono krzyże zasługi, medale, nagrody. Łącznie uhonorowano 195 osób. Spotkanie uświetnił występ laureatów VI Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku.

 

 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radomiu
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radomiu
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radomiu
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radomiu
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ciechanowie
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrołęce (Przasnysz)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Płocku
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Płocku
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Płocku
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Płocku
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach

Metryczka

Data publikacji 17.10.2017
Data modyfikacji 27.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry