Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nauczyciel – Wolontariusz Roku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nauczyciel – Wolontariusz Roku

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. W uroczystym finale konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (9 października) wzięła udział Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wśród nagrodzonych w konkursie znalazła się Magdalena Konrad z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Wyróżniona jest pedagogiem, wychowawcą świetlicy i opiekunem szkolnego koła wolontariatu.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Nominacji nauczycieli do konkursu dokonywali sami uczniowie. Kandydatów mogli zgłaszać także dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Metryczka

Data publikacji 10.10.2017
Data modyfikacji 10.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry