Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzież polska i izraelska w hołdzie ofiarom Treblinki - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzież polska i izraelska w hołdzie ofiarom Treblinki

19.09.2017

Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty wzięła udział (18 września) w uroczystości uczczenia pamięci pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. Obchody odbyły się w ramach 8. edycji projektu „Jesteśmy Razem”.

Cześć oficjalna uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Pamięć pomordowanych uczczono minutą ciszy. Wojciech Kolarski − Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Zdzisław Sipiera − Wojewoda Mazowiecki, Anna Azari − Ambasador Izraela w Polsce, Dariusz Stola − dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz harcerze, młodzież izraelska i świadkowie historii zapalili sześć zniczy pamięci, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar Holokaustu (znicz Pamięci, znicz Sprawiedliwych, znicz Pamięci J. Korczaka, znicz Przyjaźni Między Narodami, znicz Oporu i Bohaterstwa, znicz Nadziei).

Oficjalną ceremonię poprzedziły panele edukacyjne, dzięki którym uczestnicy poznali historię obozu w Treblince i dowiedzieli się, w jaki sposób przeciwdziałać uprzedzeniom, nietolerancji i ksenofobii. W warsztatach integracyjno-edukacyjnych dla młodzieży polskiej i izraelskiej, które odbyły się w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim wzięło udział 270 uczniów. W panelu pt. „Co to znaczy być rabinem w Polsce?” uczestniczyło około 30 samorządowców.

Projekt „Jesteśmy Razem” powstał się z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współorganizatorem uroczystości był Jan Słomiak − Burmistrz Kosowa Lackiego oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Obóz w Treblince to największy, po obozie Auschwitz-Birkenau, miejsce zagłady w Europie. Ocenia się, że zostało w nim zamordowanych ponad 800 tys. osób. W większości byli to Żydzi deportowani z getta warszawskiego i okupowanej Polski, ale też z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR, Niemiec i Austrii. Trafiali tam również Romowie i Sinti z Polski i Niemiec.

FOT. MUW

 

Metryczka

Data publikacji 19.09.2017
Data modyfikacji 19.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry