Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach

15.09.2017

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się (12 września) konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” z udziałem Agnieszki Ludwin, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzeja Sosnowskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. Organizatorem spotkania był Mazowiecki Kurator Oświaty.

W konferencji, skierowanej głównie do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z województwa mazowieckiego, wzięło udział około 270 osób.

Podczas spotkania przedstawiciele służb sanitarno-epidemiologicznych, straży pożarnej, straży miejskiej oraz instytucji edukacyjnych przedstawili kwestie związane z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauczania.

Podejmowano m.in. zagadnienia dotyczące przepisów regulujących zasady postępowania w pionie higieny dzieci i młodzieży w ramach działalności inspekcji sanitarnej, regulacji prawnych dotyczących stanu technicznego budynków szkolnych i ochrony przeciwpożarowej. Omówiono ponadto zasady działania gabinetów pielęgniarskich i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenie apteczek szkolnych.

Tematem wystąpień było też zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego uczniów, w tym zagrożeń i szans związanych z korzystaniem z internetu przez uczniów. Nawiązano do warunków prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i organizowania zajęć wychowania fizycznego. Ponadto przedstawiono wyniki kontroli planowych świetlic i bibliotek szkolnych oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego w tym zakresie.

 

  • Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku
    Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku
  • Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku
    Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku
  • Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku
    Konferencja „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych” w Płocku

Metryczka

Data publikacji 15.09.2017
Data modyfikacji 15.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Mąka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry