Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dobra Szkoła. Start! - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobra Szkoła. Start!

25.08.2017

25 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wdrażaniu reformy edukacji. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyły: Anna Cicholska - Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nowy rok szkolny na terenie województwa mazowieckiego rozpocznie około 680 tys. uczniów, w tym w klasach pierwszych szkół podstawowych około 50 tys. a w klasach siódmych około 57 tys. uczniów.

Będą oni uczęszczać do szkół dostosowanych do nowego ustroju szkolnego. Samorządy terytorialne miały na to czas do 31 marca. Dyrektorzy szkół i placówek przygotowali organizację roku szkolnego 2017/2018 na podstawie przepisów wprowadzających nowy system szkolny. Minister Edukacji Narodowej wydała akty prawne umożliwiające szkołom oraz placówkom prawidłowe i harmonijne rozpoczęcie od 4 września 2017 r. zajęć. Kilka rozporządzeń jest na finalnym etapie prac.

W procesie wdrażania reformy pomagaliśmy szkołom, samorządom i rodzicom, organizując na terenie województwa mazowieckiego w pierwszym półroczu tego roku ponad 180 spotkań informacyjnych, w których wzięło udział ponad 5 tys. osób.

- We wrześniu rozpoczynamy kolejny cykl spotkań wspierających działania dyrektorów szkół. Zaplanowaliśmy kilkadziesiąt narad z dyrektorami w całym województwie- powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rodzice powinni już otrzymać informację, w jakiej szkole ich dziecko będzie uczyło się od 4 września. Ministerstwo przygotowało również dla nich informator „Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018”.  W materiale zostały ujęte najważniejsze kwestie, które będą przydatne rodzicom przed rozpoczęciem zajęć ich dzieci.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają za darmo podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Ich wybór należy do nauczyciela przedmiotu. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN. Rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

Podręczniki są gotowe. Przygotowali je wydawcy. MEN dopuściło już 178 podręczników do kształcenia ogólnego, do klas I-III szkoły podstawowej – 31 podręczników (w tym 14 do języków obcych), do klas IV-VIII – 147 podręczników. Sukcesywnie do użytku szkolnego dopuszczane są kolejne.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą się uczyć z podręczników przygotowanych do wcześniejszej podstawy programowej. MEN uwzględnił to w prawie oświatowym. Nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w branżowych szkołach I stopnia mogą korzystać z podręczników przygotowanych w oparciu o podstawę programową z 2012 roku. Minister Edukacji Narodowej dopuścił dotychczas 274 takie podręczniki.

Do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, która będzie obowiązywała od 1 września 2017 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło 4 podręczniki. 14 podręczników jest w trakcie procedury dopuszczania do użytku szkolnego, 12 do nowej podstawy, 2 do podstawy z 2012 r.

Warto także podkreślić, że nauczyciel może realizować program nauczania z wykorzystaniem podręcznika lub bez niego, może korzystać z wybranego materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego. Nauczyciel ma pełną swobodę stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

 Nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i mają dostęp do pakietów informacyjnych o podstawie programowej do każdego przedmiotu. Przed wakacjami ośrodki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa we współpracy z Kuratorium przeszkoliły blisko 22 tys. nauczycieli.

Zgodnie z przepisami na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie sukcesywnie zamieszczane są ogłoszenia dyrektorów szkół i placówek o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.  Od kwietnia zamieszczono ponad 12,5 tys. ofert pracy dla nauczycieli w województwie mazowieckim.

Na stan zatrudnienia nauczycieli od wielu lat bezpośredni wpływ ma niż demograficzny i co za tym idzie, zmniejszające się potrzeby kadrowe. Pełne, rzeczywiste dane o liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2017 r. będą znane jesienią (październik/listopad), po przekazaniu przez dyrektorów szkół informacji do Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W tegorocznej subwencji oświatowej uwzględniono dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację sanitariatów. Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Wzrost ten pokryje waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach – średnio na dziecko kwota ta będzie wynosiła ok. 4,3 tys. zł. Warszawa dostała w tym roku dodatkowe pieniądze na oświatę (w części gminnej i powiatowej). Na dzieci 6-letnie naliczono na 2017r. 46 mln zł dodatkowych pieniędzy w subwencji. Z tytułu waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli naliczono 17 mln zł. Ponadto miasto stołeczne otrzymało po weryfikacji z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, remont sanitariatów 3,5 mln zł. Władze Warszawy i innych samorządów mogą do 13 października złożyć wniosek o środki na odprawy dla nauczycieli.

- Samorządom pozostawiono okres aż 5 lat na dostosowanie sieci szkół do stanu docelowego. W okresie przejściowym samorządy będą dysponowały dużą swobodą w zakresie organizowania pracy swoich szkół – powiedziała Anna Cicholska, Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W kolejnych latach będą dodatkowe pieniądze w subwencji w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Rozważane jest uwzględnienie w kryteriach podziału rezerwy 0,4% dofinansowanie innych zadań wspierających samorządy w zakresie wdrażania reformy.

Dodatkowo w ramach rządowego 3-letniego programu Aktywna Tablica samorządy mogą ubiegać się w 2017 r. o 84 mln zł. W 2018 i 2019 r. do rozdysponowania będzie po 70 mln zł rocznie. Środki są przeznaczone m.in. na zakup do szkół tablic interaktywnych, projektorów, głośników, interaktywnych monitorów dotykowych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa

Metryczka

Data publikacji 25.08.2017
Data modyfikacji 28.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry