Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasiłek losowy - przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasiłek losowy - przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

21.08.2017

18 sierpnia br. przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł. Z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Pomoc skierowana jest do dzieci, które będą od września chodziły do tzw. zerówki i do wszystkich uczniów z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych.

Uczniowie i dzieci mogą otrzymać:

  • zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł.  Kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej.

    Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

    a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 tys. zł;
    b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.
  • zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze

Dzieci i uczniowie będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, które będzie organizował odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Uczniowie mogą skorzystać z:

  • wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, ale nie później niż do 23 września 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Materiał graficzny pobrany ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 21.08.2017
Data modyfikacji 21.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry