Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Indywidualizacja kształcenia – rozporządzenia podpisane - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualizacja kształcenia – rozporządzenia podpisane

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:

  1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Więcej informacji na stronie MEN.

Metryczka

Data publikacji 16.08.2017
Data modyfikacji 16.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiał Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry