Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku

20.06.2017

logo MKO
Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r.
 
ZSE.550.69.2017.AK

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

 

niebawem zakończy się kolejny rok szkolny i rozpoczną się wyczekiwane przez uczniów wakacje - czas zwiększonej aktywności i swobody. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży,  sprzyjająca pogoda i dłuższe dni, to nie tylko doskonała okazja do zabaw na świeżym powietrzu i nad wodą, ale również czas niebezpiecznych pomysłów i często nieprzewidzianych sytuacji. Ze statystyk policyjnych wynika, że to właśnie w czasie wakacji odnotowuje się największą liczbę wypadków wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym proszę o przypomnienie uczniom zasad: bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, korzystania z kąpielisk, pobytu w górach, higieny spożywania posiłków, a także o czyhających zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Zwracam się z prośbą o skierowanie do rodziców uczniów apelu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Zadbajmy wspólnie o pełną ochronę ich zdrowia i życia, zarówno w czasie wyjazdów, jak i w miejscu zamieszkania, a także o szczęśliwy powrót dzieci po wakacjach do szkoły.

Proszę również o zapewnienie pozostającym w swoim środowisku uczniom atrakcyjnej oferty zajęć świetlicowych, sportowych, rekreacyjnych - stosownych do wieku dziecka, a także o pomoc w zorganizowaniu dzieciom, w miejscu ich zamieszkania i pod opieką nauczycieli, różnych form wypoczynku z możliwością ciepłego posiłku, wykorzystania urządzeń i terenów szkolnych oraz placówek kultury i obiektów sportowych. Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za organizację bezpiecznych warunków przebywania dzieci i młodzieży na terenie przyszkolnych obiektów sportowych, również podczas wakacji.

Zachęcam do nawiązania współpracy z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną, aby przedstawiciele tych służb mogli podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

Z okazji zbliżających się wakacji życzę wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji, Obsługi oraz Uczniom ciepłych i słonecznych dni, radosnych przeżyć oraz szczęśliwego i bezpiecznego powrotu z wakacji.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.06.2017
Data modyfikacji 21.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Krzyczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry